Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió pautes de consum i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Pautes de consum baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 3,6359,237,03,8100
Parella sola 3,8158,539,52,0100
Parella amb algun fill < 25 anys 4,1349,545,25,3100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 3,8655,042,82,2100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 4,1748,845,85,3100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 3,4662,635,71,7100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 3,7858,439,42,2100
Llar amb altres persones 3,8556,040,23,8100
Total 3,8755,241,13,6100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.6.1.4/en