Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió pautes de consum i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per ingressos mensuals nets de la llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Pautes de consum baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 1.100 € 3,5364,332,53,2100
De 1.101 a 1.800 € 3,7459,337,63,1100
De 1.801 a 2.700 € 4,2146,448,25,4100
Més de 2.700 € 4,3341,552,46,1100
Total 3,8755,241,13,6100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.6.1.5/en