Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió pautes de consum i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per edat de la persona de referència
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Pautes de consum baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 25 anys 3,8149,545,84,7100
De 25 a 44 anys 4,0152,242,75,0100
De 45 a 64 anys 4,0052,843,73,4100
65 anys o més 3,4764,633,91,4100
Total 3,8755,241,13,6100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.6.2.2/en