Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió transport i mobilitat i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per dimensió del municipi
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Transport i mobilitat baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 5,8812,756,530,8100
De 50.000 a 100.000 habitants 5,6915,063,221,8100
De 20.000 a 50.000 habitants 5,2625,155,219,7100
De 10.000 a 20.000 habitants 5,2228,551,120,4100
Menys de 10.000 habitants 4,6042,145,911,9100
Total 5,4422,454,323,3100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.7.1.2/en