Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió transport i mobilitat i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Transport i mobilitat baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 6,0420,630,648,7100
Parella sola 5,3722,758,518,9100
Parella amb algun fill < 25 anys 5,0128,062,69,4100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 5,3220,470,39,3100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 5,4321,151,627,3100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 5,8614,660,424,9100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 5,6613,564,921,6100
Llar amb altres persones 5,9813,347,838,9100
Total 5,4422,454,323,3100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.7.1.4/en