Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió transport i mobilitat i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per edat de la persona de referència
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Transport i mobilitat baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 25 anys 6,1116,136,047,9100
De 25 a 44 anys 5,1630,450,319,2100
De 45 a 64 anys 5,3221,763,714,5100
65 anys o més 6,189,947,842,2100
Total 5,4422,454,323,3100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.7.2.2/en