Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió transport i mobilitat i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Transport i mobilitat baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Ocupats 5,2228,955,815,3100
a jornada plena 5,0029,355,914,8100
a mitja jornada 5,4524,954,420,8100
Aturats 5,7520,248,231,6100
Inactius 6,6512,552,734,8100
pensionistes 5,8711,652,336,2100
feines de la llar 5,7214,658,027,4100
altres inactius 5,4816,141,142,8100
Total 5,4422,454,323,3100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.7.2.4/en