Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió consciència mediambiental i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per dimensió del municipi
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Consciència mediambiental baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 6,370,084,718,0103
De 50.000 a 100.000 habitants 6,240,091,58,5100
De 20.000 a 50.000 habitants 6,450,083,716,3100
De 10.000 a 20.000 habitants 6,450,074,225,8100
Menys de 10.000 habitants 6,430,074,825,2100
Total 6,400,082,117,9100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.8.1.2/en