Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió consciència mediambiental i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per ingressos mensuals nets de la llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Consciència mediambiental baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 1.100 € 6,280,081,818,2100
De 1.101 a 1.800 € 6,410,081,418,6100
De 1.801 a 2.700 € 6,520,078,221,8100
Més de 2.700 € 6,540,074,625,4100
Total 6,400,082,117,9100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.8.1.5/en