Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió consciència mediambiental i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per edat de la persona de referència
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Consciència mediambiental baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 25 anys 6,410,084,815,2100
De 25 a 44 anys 6,390,080,919,1100
De 45 a 64 anys 6,430,082,717,3100
65 anys o més 6,300,083,017,0100
Total 6,400,082,117,9100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.8.2.2/en