Skip to main content

Valor afegit brut dels serveis. Per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2010. Serveis per branques d'activitat Baix Ebre
Comerç Transport informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
2017 257,2 91,0 115,6 52,1 219,6 380,7 1.116,2
2016 245,6 88,3 101,9 53,3 202,1 375,8 1.067,0
2015 240,6 84,9 101,9 52,1 209,0 365,8 1.054,4
2014 240,9 80,1 92,1 49,9 218,1 358,0 1.039,2
2013 247,9 79,3 80,1 45,0 217,5 361,5 1.031,2
2012 244,7 90,8 76,7 51,1 212,6 360,4 1.036,4
2011 247,5 99,4 75,8 54,4 216,5 370,3 1.063,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Notes:
- Anys 2015-2017. Dades provisionals.
- Les dades es presenten segons la distribució territorial actualment vigent, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).

Geographical area: Baix Ebre

Selection by geographic level

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal