Valor afegit brut dels serveis. Per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2010. Serveis per branques d'activitat Terra Alta.
Comerç Transport informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
2016 19,7 3,9 8,8 11,9 25,2 31,9 101,5
2015 18,7 4,0 8,5 7,8 24,4 31,3 94,7
2014 20,0 4,2 8,5 7,4 24,1 31,7 96,0
2013 21,1 4,2 8,7 6,7 23,8 32,2 96,8
2012 21,4 4,6 9,3 7,7 22,4 30,8 96,1
2011 19,3 5,8 11,2 8,2 21,5 31,1 97,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Anys 2014-2016. Dades provisionals.
Les dades es presenten segons la distribució territorial actualment vigent, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).

Àmbit geogràfic: Terra Alta

Opcions

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal