Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe, edat en grans grups i grandària del municipi

Població a 1 de gener. Per sexe, edat en grans grups i grandària del municipi Catalunya. 2021
Homes Dones Total
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys 65 anys o més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys 65 anys o més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys 65 anys o més
Fins a 500 habitants 5.071 28.208 10.422 4.769 23.399 10.671 9.840 51.607 21.093
De 501 a 2.000 habitants 18.898 89.689 26.724 18.125 79.668 30.181 37.023 169.357 56.905
De 2.001 a 5.000 habitants 34.936 150.466 39.024 32.656 139.595 45.788 67.592 290.061 84.812
De 5.001 a 10.000 habitants 52.223 219.172 51.263 49.362 207.934 61.410 101.585 427.106 112.673
De 10.001 a 50.000 habitants 175.713 734.615 171.631 165.462 710.147 219.015 341.175 1.444.762 390.646
De 50.001 a 100.000 habitants 68.025 286.706 66.769 64.152 287.123 88.799 132.177 573.829 155.568
De 100.001 a 1.000.000 d'habitants 130.089 551.503 129.940 122.707 546.284 178.296 252.796 1.097.787 308.236
Més d'1.000.000 d'habitants 101.227 538.081 139.436 95.845 552.841 209.302 197.072 1.090.922 348.738
Total 586.182 2.598.440 635.209 553.078 2.546.991 843.462 1.139.260 5.145.431 1.478.671

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.