Per components. Taxes de variació M

Productivitat total dels factors (PTF). Per components. Variació en volum Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.
Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.
Producte interior brut (PIB) 3,4 3,4 2,3 -1,0 -3,1 -0,5 0,6 -4,3 -0,5 3,4 4,1 3,9 3,9 3,6 2,7 3,1 3,3
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 1,4 2,4 1,6 0,9 -0,6 1,3 1,4 -2,8 -2,8 -0,8 0,4 1,2 0,8 -0,1 -0,7 0,0 -1,3
Treball 1,7 0,7 0,5 -1,9 -2,6 -1,9 -1,3 -3,1 0,3 1,8 1,7 0,9 1,3 1,6 1,3 1,1 2,7
Capital 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,4 1,7 1,9 2,3 2,1 1,8 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0
Evolució dels factors de producció:
Treball 3,5 1,4 1,1 -4,0 -5,3 -4,0 -2,6 -6,5 0,7 3,7 3,4 1,9 2,8 3,2 2,7 2,2 5,5
Capital 0,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,9 3,3 3,6 4,5 4,0 3,5 3,5 4,1 4,0 3,9 3,8
Dades de referència:
Relació capital-treball -2,9 -0,7 -0,8 4,0 5,4 4,2 3,5 9,8 2,9 0,7 0,6 1,7 0,8 0,8 1,3 1,7 -1,7
Productivitat mitjana treball -0,1 2,1 1,2 2,9 2,2 3,4 3,2 2,2 -1,2 -0,4 0,7 2,0 1,2 0,4 0,0 0,9 -2,2
Productivitat mitjana capital 2,8 2,8 2,0 -1,1 -3,2 -0,8 -0,3 -7,6 -4,2 -1,1 0,1 0,4 0,4 -0,4 -1,3 -0,8 -0,5

Taules disponibles

Sou aquí: