Skip to main content

Per components. Taxes de variació

Productivitat total dels factors (PTF). Per components. Variació en volum Catalunya.
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Producte interior brut (PIB) 2,6 3,3 3,4 3,9 1,8 -1,0 -3,5 -0,5 0,6 -4,3 -0,5 3,4 4,1 3,9 3,9 3,6 2,7 3,1 3,3
Contribució al creixement del PIB (1):
Productivitat total dels factors (PTF) 0,0 1,0 0,9 2,2 0,9 1,0 -0,1 1,0 1,3 -1,6 -2,8 -0,6 0,5 1,2 0,7 0,1 -0,4 0,2 -1,4
Treball 1,8 1,7 2,0 1,2 0,5 -2,1 -3,5 -2,2 -1,5 -3,6 0,4 2,1 1,9 1,0 1,5 1,8 1,5 1,2 3,1
Capital 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0 0,7 0,7 0,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7
Evolució dels factors de producció:
Treball 3,3 3,1 3,5 2,2 0,9 -3,7 -6,2 -4,0 -2,6 -6,5 0,7 3,7 3,4 1,8 2,8 3,2 2,7 2,2 5,5
Capital 1,6 1,3 1,0 1,1 0,7 0,3 0,1 1,6 1,7 2,1 4,2 4,2 4,0 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8
Dades de referència:
Relació capital-treball -1,8 -1,8 -2,5 -1,0 -0,2 3,9 6,3 5,5 4,3 8,6 3,5 0,4 0,6 1,8 1,0 0,6 1,0 1,5 -1,7
Productivitat mitjana treball -0,7 0,2 -0,2 1,7 0,9 2,7 2,7 3,4 3,2 2,2 -1,3 -0,4 0,7 2,0 1,2 0,4 0,0 0,9 -2,2
Productivitat mitjana capital 1,0 2,0 2,3 2,8 1,1 -1,2 -3,6 -2,1 -1,1 -6,4 -4,8 -0,8 0,1 0,2 0,1 -0,3 -1,0 -0,6 -0,5
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Les variacions mostren punts percentuals de variació del PIB.
Nota: Taxes de variació calculades en termes logarítmics.

Taules disponibles