Renda familiar disponible bruta territorial

L'operació estadística Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.

L'àmbit geogràfic d'aquesta operació són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i les capitals comarcals.

L'Idescat elabora aquesta sèrie i és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

En altres seccions

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn