Saltar al contenido principal
Població per professions. Per estat civil i sexe Catalunya. 1910
Solters Casats Vidus No hi consta
Professió homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total Total
Explotació de la superfície del sòl
Feines agrícoles 120.650 1.342 121.992 165.527 967 166.494 20.351 347 20.698 205 5 210 309.394
Cria d'animals 2.620 68 2.688 2.579 32 2.611 270 38 308 6 0 6 5.613
Pesca i caça 2.459 6 2.465 4.765 4 4.769 411 10 421 2 0 2 7.657
Poblacions nòmades 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Extracció de matèries minerals
Mines 278 0 278 589 0 589 28 0 28 0 0 0 895
Pedreres 337 0 337 724 0 724 64 0 64 0 0 0 1.125
Salines 5 0 5 8 0 8 1 0 1 0 0 0 14
Indústria
Tèxtils 19.821 23.552 43.373 28.493 13.773 42.266 3.227 2.757 5.984 51 22 73 91.696
Cuirs, pells i matèries dures tretes del regne animal 1.445 53 1.498 2.474 20 2.494 246 12 258 7 0 7 4.257
Fusta 5.394 661 6.055 9.731 760 10.491 824 140 964 4 0 4 17.514
Metal·lúrgia 6.349 99 6.448 7.280 52 7.332 397 20 417 16 0 16 14.213
Ceràmica 1.521 134 1.655 2.229 19 2.248 254 24 278 11 0 11 4.192
Productes químics pròpiament dits i productes anàlegs 940 367 1.307 1.526 173 1.699 95 35 130 1 0 1 3.137
Indústries d'alimentació 4.856 593 5.449 8.403 1.056 9.459 577 455 1.032 9 2 11 15.951
Indústries del vestit i del tocat 7.138 11.421 18.559 11.062 4.283 15.345 947 2.042 2.989 19 12 31 36.924
Indústries del moblatge 1.267 20 1.287 1.693 18 1.711 158 24 182 5 0 5 3.185
Indústries de l'edificació 12.335 0 12.335 21.029 0 21.029 1.850 0 1.850 16 0 16 35.230
Construcció d'aparells de transport 1.053 1 1.054 1.874 3 1.877 163 0 163 2 0 2 3.096
Producció i transmissió de forces físiques 641 0 641 1.101 0 1.101 44 0 44 9 0 9 1.795
Indústries relatives a les lletres, arts i ciències. Indústries de luxe 2.326 133 2.459 1.884 30 1.914 157 22 179 4 0 4 4.556
Indústries de matèries rebutjades 63 26 89 166 13 179 30 16 46 5 0 5 319
Altres indústries 32 4 36 89 2 91 4 1 5 1 0 1 133
Transports
Transports marítims 1.037 0 1.037 2.548 0 2.548 218 0 218 98 0 98 3.901
Transports per rius i canals 34 0 34 144 0 144 10 0 10 0 0 0 188
Transports per carrers, camins i ponts 2.491 0 2.491 7.134 3 7.137 427 1 428 4 0 4 10.060
Transports per ferrocarril 529 1 530 2.118 42 2.160 94 11 105 2 0 2 2.797
Correus, telègrafs i telèfons 409 45 454 884 11 895 69 1 70 0 0 0 1.419
Comerç
Banc, establiments de crèdit i assegurança 54 0 54 190 0 190 14 1 15 0 0 0 259
Corretatge, comissió, exportació 613 0 613 1.433 0 1.433 133 0 133 8 0 8 2.187
Comerç de teixits 536 69 605 634 170 804 71 64 135 0 0 0 1.544
Comerç de cuirs, pells i pelleteria 121 11 132 224 20 244 25 9 34 0 0 0 410
Comerç de fustes 53 0 53 195 2 197 32 0 32 0 0 0 282
Comerç de metalls 63 0 63 186 10 196 25 3 28 0 0 0 287
Comerç de ceràmica 114 23 137 266 44 310 67 17 84 0 0 0 531
Comerç de productes químics, drogueria, drogues per pintar 175 2 177 292 18 310 42 5 47 0 0 0 534
Fondes, cafès, hostals, despatxos de begudes 1.886 195 2.081 4.196 659 4.855 582 282 864 34 4 38 7.838
Altres comerços de l'alimentació 2.015 557 2.572 4.492 1.094 5.586 361 553 914 20 9 29 9.101
Comerç del vestit i del tocat 408 111 519 674 200 874 99 117 216 0 0 0 1.609
Comerç de mobles 93 9 102 211 9 220 22 12 34 0 0 0 356
Comerç de l'edificació 73 0 73 185 0 185 25 0 25 0 0 0 283
Comerç de mitjans de transport 53 0 53 121 1 122 27 0 27 0 0 0 202
Comerç de combustibles 246 23 269 764 129 893 84 69 153 0 0 0 1.315
Comerç d'objectes de luxe o d'objectes relatius a la ciència, lletres i arts 214 15 229 471 17 488 34 15 49 0 0 0 766
Comerç de matèries de rebuig 172 19 191 396 42 438 57 24 81 0 0 0 710
Altres comerços 952 124 1.076 2.232 186 2.418 187 241 428 0 2 2 3.924
Forces d'ordre públic
Exèrcit 11.010 0 11.010 1.554 0 1.554 91 0 91 30 0 30 12.685
Armada 78 0 78 86 0 86 2 0 2 0 0 0 166
Guàrdia civil, carrabiners i policia 1.452 0 1.452 3.741 0 3.741 97 0 97 9 0 9 5.299
Administració
Administració pública 505 5 510 3.592 6 3.598 330 4 334 3 0 3 4.445
Cultes
Cultes (catòlic secular) 4.893 0 4.893 0 0 0 8 0 8 0 0 0 4.901
Cultes (catòlic regular) 2.487 8.723 11.210 0 0 0 4 9 13 0 0 0 11.223
Cultes (altres) 4 0 4 14 0 14 0 0 0 0 0 0 18
Servents de culte 173 11 184 68 0 68 14 1 15 3 0 3 270
Professions liberals
Professions judicials 756 0 756 1.764 0 1.764 198 0 198 2 0 2 2.720
Professions mèdiques 1.351 1.395 2.746 2.816 335 3.151 345 161 506 6 3 9 6.412
Professions d'ensenyament 2.199 4.105 6.304 1.698 781 2.479 184 235 419 5 2 7 9.209
Literats 117 0 117 251 1 252 32 1 33 0 0 0 402
Copistes, estenògrafs i traductors 1.492 10 1.502 1.331 2 1.333 92 1 93 2 0 2 2.930
Arquitectes i enginyers 353 0 353 673 0 673 67 0 67 0 0 0 1.093
Arts plàstiques 905 10 915 957 1 958 83 3 86 1 0 1 1.960
Artistes músics 778 193 971 1.283 81 1.364 103 22 125 26 1 27 2.487
Art dramàtic 65 61 126 127 53 180 8 17 25 0 0 0 331
Persones que viuen principalment de les seves rendes
Propietaris que viuen principalment del producte de la locació dels seus immobles 1.171 421 1.592 12.085 552 12.637 2.520 2.396 4.916 7 3 10 19.155
Rendistes 97 45 142 250 55 305 93 124 217 0 0 0 664
Retirats, pensionistes de l'Estat i d'altres administracions públiques o privades 138 397 535 1.566 60 1.626 414 751 1.165 0 8 8 3.334
Individus de situació mal determinada 26 1 27 61 1 62 23 1 24 0 0 0 113
Feines domèstiques
Feina domèstica (membres de la família) 0 202.846 202.846 0 391.260 391.260 0 80.444 80.444 0 1.341 1.341 675.891
Servents domèstics 1.349 28.723 30.072 893 4.233 5.126 133 4.861 4.994 5 57 62 40.254
Epígrafs generals sense especificació de professió
Industrials, fabricants i manufacturers 1.303 115 1.418 2.353 77 2.430 222 101 323 3 0 3 4.174
Negociants 3.106 136 3.242 11.897 349 12.246 1.091 472 1.563 18 1 19 17.070
Dependents de comerç 10.925 350 11.275 4.033 38 4.071 279 29 308 10 0 10 15.664
Caixers i tenidors de llibres 92 8 100 140 0 140 12 0 12 0 0 0 252
Empleats 1.708 13 1.721 5.378 4 5.382 590 6 596 5 0 5 7.704
Dependents de magatzem 595 7 602 346 2 348 86 2 88 0 0 0 1.038
Mecànics 906 2 908 971 0 971 53 0 53 9 0 9 1.941
Mossos de magatzem, mossos de menjador, cambrers i servents 1.020 90 1.110 1.095 125 1.220 131 95 226 35 5 40 2.596
Jornalers, bracers, peons, preufetaires 32.697 3.243 35.940 53.000 1.169 54.169 3.600 1.897 5.497 497 17 514 96.120
Sense ocupació o de professió desconeguda
Individus momentàniament sense ocupació 89 25 114 222 0 222 57 0 57 1 0 1 394
Individus sense professió 68 14 82 39 2 41 16 35 51 0 0 0 174
Nens sense professió, per raó de l’edat 160.088 158.417 318.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.505
Alumnes de les escoles i col·legis de primer ensenyament 87.286 80.488 167.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.774
Estudiants de segon ensenyament. Facultat i carreres especials 11.747 965 12.712 42 3 45 0 0 0 0 0 0 12.757
Acollits en hospicis i malalts 3.843 3.662 7.505 618 438 1.056 772 1.053 1.825 169 136 305 10.691
Bojos i alienats 1.072 788 1.860 225 339 564 50 145 195 293 240 533 3.152
Presos i presidiaris 1.112 50 1.162 743 35 778 57 15 72 0 0 0 2.012
Captaires, rodamons i prostitutes 150 374 524 214 136 350 118 188 306 0 1 1 1.181
Professió desconeguda (no consta) 16.575 2.210 18.785 6.207 651 6.858 2.350 1.167 3.517 235 76 311 29.471
Total 569.653 537.587 1.107.240 425.550 424.652 850.202 47.128 101.604 148.732 1.913 1.947 3.860 2.110.034
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones