Saltar al contenido principal
Població per estudis en curs. Per edat Catalunya. 1970
Estudis en curs Menys de 10 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 29 anys i més Total
Primària 512.749 197.199 15.816 2.158 1.106 3.149 732.177
Segon grau, primer cicle
Batxillerat elemental 1.953 166.581 29.232 2.981 663 730 202.140
Altres estudis 5 4.172 8.319 1.519 340 294 14.649
Segon grau, segon cicle
Batxillerat superior 0 6.523 39.011 3.102 471 256 49.363
Altres estudis 0 1.624 7.751 3.194 550 402 13.521
Tercer grau
No universitari 0 127 7.319 7.706 1.405 797 17.354
Universitari superior o equivalent 0 0 9.447 15.033 3.736 1.584 29.800
Estudis no classificats en graus 5 27 180 111 70 18 411
Total 514.712 376.253 117.075 35.804 8.341 7.230 1.059.415
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.
Nota: Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació. Aquestes diferències es troben a les dades originals

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones