Skip to main content
Població activa per estudis realitzats. Per condició socioeconòmica Catalunya. 1970
Primària Segon grau, primer cicle Segon grau, segon cicle Tercer grau: no universitari Tercer grau: universitari superior, o equivalent
Condició socioeconòmica incompleta completa total incompleta completa total incompleta completa total incompleta completa total incompleta completa total Estudis no classificats en graus No ha rebut cap tipus d'ensenyament Total
Empresaris agraris amb assalariats 1.058 10.684 11.742 190 366 556 52 245 297 20 130 150 12 103 115 0 227 13.087
Empresaris agraris sense assalariats i membres de cooperatives agràries de producció 11.401 84.746 96.147 807 1.127 1.934 81 412 493 19 98 117 24 13 37 3 2.613 101.344
Directors i gerents d'explotacions agràries i personal agrari titulat, qualificat o especialitzat 2.777 15.389 18.166 82 154 236 28 40 68 0 90 90 13 33 46 0 1.418 20.024
Resta de treballadors agraris 4.299 18.346 22.645 71 162 233 13 27 40 10 20 30 0 15 15 0 2.813 25.776
Empresaris no agraris amb assalariats 5.323 54.782 60.105 1.871 3.575 5.446 624 2.855 3.479 212 1.070 1.282 175 688 863 15 654 71.844
Empresaris no agraris sense assalariats i treballadors independents 12.399 99.206 111.605 2.305 3.756 6.061 730 2.561 3.291 205 821 1.026 112 313 425 19 1.732 124.159
Professionals liberals i assimilats que exerceixen la seva activitat per compte pròpia amb o sense assalariats 278 3.521 3.799 319 937 1.256 242 1.584 1.826 168 3.477 3.645 218 9.769 9.987 59 9 20.581
Directors i gerents d'empreses i societats no agràries 250 3.256 3.506 867 2.856 3.723 679 5.209 5.888 396 4.538 4.934 528 4.240 4.768 30 0 22.849
Alt personal administratiu, comercial i tècnic d'empreses i societats no agràries i de l'administració pública 23 159 182 13 56 69 5 98 103 5 329 334 2.105 17.363 19.468 6 0 20.162
Personal intermedi administratiu, comercial i tècnic d'empreses i societats no agràries i de l'administració pública 2.588 27.341 29.929 4.531 10.831 15.362 4.109 19.653 23.762 3.107 27.832 30.939 980 1.312 2.292 169 52 102.505
Resta del personal administratiu, comercial i tècnic societats no agràries i de l'administració pública 23.044 193.450 216.494 21.241 36.571 57.812 9.415 20.790 30.205 2.487 5.273 7.760 1.593 1.182 2.775 138 935 316.119
Contramestres, capatassos i assimilats no agraris 3.464 28.691 32.155 965 1.771 2.736 419 2.058 2.477 374 1.525 1.899 115 277 392 15 198 39.872
Obrers qualificats i especialiotzats no agraris 106.445 583.444 689.889 15.950 13.568 29.518 3.819 6.128 9.947 1.327 1.484 2.811 299 191 490 35 16.531 749.221
Obrers sense especialització no agraris 27.524 104.883 132.407 848 649 1.497 158 133 291 22 46 68 28 0 28 3 17.169 151.463
Caps de grup i altres treballadors de serveis 21.185 96.921 118.106 2.410 2.445 4.855 469 1.008 1.477 109 209 318 90 137 227 15 9.706 134.704
Professionals forces armades 679 7.783 8.462 510 560 1.070 160 678 838 29 143 172 71 1.087 1.158 8 0 11.708
No classificables per condició socioeconòmica 5.355 29.510 34.865 1.611 2.517 4.128 625 2.305 2.930 284 3.096 3.380 343 1.402 1.745 20 1.937 49.005
Total 228.092 1.362.112 1.590.204 54.591 81.901 136.492 21.628 65.784 87.412 8.774 50.181 58.955 6.706 38.125 44.831 535 55.994 1.974.423
Font: Idescat, a partir dels Censos de població.
Nota: Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació. Aquestes diferències es troben a les dades originals

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options