Tasques no realitzades a través d'Internet per motius de seguretat M

Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada. Segons característiques demogràfiques i tasques no realitzades a través d'Internet per motius seguretat Catalunya. 2013
Total Comprar o encarregar béns o serveis Activitats de banca electrònica Proporcionar informació personal en xarxes socials o professionals Comunicar-se per Internet Descarregar programari, música, vídeos, jocs o altres fitxers Usar Internet amb dispositius mòbils
Sexe
Home 2.304.195 24,9 15,9 37,5 6,7 25,2 12,6
Dona 2.080.221 38,9 25,2 45,8 9,3 29,2 13,5
Edat
De 16 a 24 anys 626.952 21,0 20,1 42,8 11,1 30,7 10,3
De 25 a 34 anys 981.428 15,5 7,6 38,4 7,4 35,6 9,6
De 35 a 44 anys 1.182.385 39,8 24,3 42,1 7,4 31,1 22,5
De 45 a 54 anys 854.585 48,8 32,1 53,9 7,2 21,0 9,1
De 55 a 64 anys 542.233 30,5 16,7 28,4 6,4 9,8 4,2
De 65 a 74 anys 196.833 23,1 18,2 30,4 10,7 22,5 23,0
Grandària de la llar
1 membre 253.915 23,2 9,6 38,2 6,1 19,7 22,7
2 membres 998.891 24,5 16,8 37,2 6,2 24,4 10,2
3 membres 1.325.682 43,7 25,9 49,9 10,5 36,2 15,5
4 membres 1.309.961 31,9 24,1 40,3 4,7 20,9 10,9
5 membres o més 495.967 16,7 7,6 31,9 13,9 28,0 12,7
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 1.912.857 28,8 21,0 43,2 6,3 31,7 13,6
De 50.000 a menys 100.000 480.122 46,2 37,7 53,3 6,7 25,5 9,3
De 20.000 a menys 50.000 679.234 47,3 17,7 50,6 14,7 29,2 15,1
De 10.000 a menys 20.000 480.363 20,8 13,2 32,6 5,1 23,6 11,4
Menys de 10.000 831.839 22,7 14,7 28,1 8,4 17,5 13,0
Nacionalitat
Espanyola 3.654.172 32,0 19,2 40,0 7,6 24,8 13,3
Estrangera 730.244 29,3 25,8 48,8 9,6 38,5 11,4
Total 4.384.416 31,5 20,3 41,4 7,9 27,1 13,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada. Segons característiques socioeconòmiques i tasques no realitzades a través d'Internet per motius seguretat Catalunya. 2013
Total Comprar o encarregar béns o serveis Activitats de banca electrònica Proporcionar informació personal en xarxes socials o professionals Comunicar-se per Internet Descarregar programari, música, vídeos, jocs o altres fitxers Usar Internet amb dispositius mòbils
Nivell estudis acabats
Sense estudis .. .. .. .. .. .. ..
Educació primària 498.994 28,9 21,0 34,0 18,2 17,4 8,4
1a etapa d'educació secundària 975.905 16,7 13,7 16,7 7,0 9,8 4,0
2a etapa d'educació secundària 1.249.294 36,3 21,8 44,5 6,6 35,2 17,2
Formació professional superior 520.544 47,3 30,1 35,3 15,9 19,1 15,2
Educació superior universitària 1.139.678 33,0 19,5 65,3 2,0 40,8 17,1
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 1.968.991 35,3 16,7 37,9 8,3 28,4 14,3
Treballador per compte propi 458.943 38,8 14,3 81,2 13,2 51,6 16,3
Aturat 918.483 21,3 22,1 26,4 4,3 16,8 8,9
Estudiant 461.241 27,4 27,0 48,7 10,4 30,9 14,0
Jubilat o prejubilat 326.472 27,7 25,4 36,5 8,7 25,5 20,2
Feines de la llar 147.425 60,1 56,1 71,2 4,3 7,0 1,3
Altra situació laboral 102.861 7,2 1,3 7,5 0,2 1,2 1,0
Total 4.384.416 31,5 20,3 41,4 7,9 27,1 13,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: