Tasques no realitzades a través d'Internet per motius de seguretat M

Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada. Segons característiques demogràfiques i tasques no realitzades a través d'Internet per motius seguretat Catalunya. 2017
Total Comprar o encarregar béns o serveis Activitats de banca electrònica Proporcionar informació personal en xarxes socials o professionals Comunicar-se per Internet amb les administracions públiques Descarregar programari, música, vídeos, jocs o altres fitxers Usar Internet amb dispositius mòbils
Sexe
Home 2.385.527 42,7 29,1 70,0 21,7 40,0 36,8
Dona 2.389.401 48,6 42,2 72,1 23,9 52,0 41,7
Edat
De 16 a 24 anys 623.366 37,8 35,6 77,2 28,5 34,8 38,3
De 25 a 34 anys 816.322 37,4 34,6 55,4 9,5 42,7 38,5
De 35 a 44 anys 1.208.815 54,3 34,3 76,4 20,7 55,7 36,4
De 45 a 54 anys 1.052.304 46,8 36,5 74,0 27,5 48,2 40,7
De 55 a 64 anys 734.163 41,0 34,5 70,5 24,9 44,5 36,6
De 65 a 74 anys 339.958 55,4 42,9 69,9 33,3 36,4 54,5
Grandària de la llar
1 membre 400.110 66,8 68,1 64,0 24,7 55,1 58,8
2 membres 1.121.494 53,9 30,3 75,1 28,0 50,9 48,9
3 membres 1.262.088 39,0 30,7 64,6 16,3 41,9 38,0
4 membres 1.486.893 43,6 34,6 79,3 27,1 47,7 35,6
5 membres o més 504.343 33,3 37,2 59,1 13,6 33,0 16,3
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.175.219 47,8 35,8 72,4 23,6 44,1 46,4
De 50.000 a menys 100.000 493.867 52,2 31,7 70,0 20,6 51,3 33,3
De 20.000 a menys 50.000 761.873 45,4 41,4 68,5 23,6 42,3 37,0
De 10.000 a menys 20.000 541.464 43,7 33,5 69,2 20,4 53,0 30,8
Menys de 10.000 802.505 37,2 33,8 71,4 23,0 46,7 31,6
Nacionalitat
Espanyola 4.069.943 42,9 31,9 71,6 23,8 44,5 40,9
Estrangera 704.986 61,6 57,2 67,9 17,2 54,5 30,1
Total 4.774.928 45,6 35,7 71,0 22,8 46,0 39,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada. Segons característiques socioeconòmiques i tasques no realitzades a través d'Internet per motius seguretat Catalunya. 2017
Total Comprar o encarregar béns o serveis Activitats de banca electrònica Proporcionar informació personal en xarxes socials o professionals Comunicar-se per Internet amb les administracions públiques Descarregar programari, música, vídeos, jocs o altres fitxers Usar Internet amb dispositius mòbils
Nivell estudis acabats
Sense estudis 81.659 22,1 23,4 21,9 11,1 6,0 15,4
Educació primària 406.297 44,2 54,2 58,2 43,2 58,4 28,4
Primera etapa educació secundària 1.013.801 47,7 36,9 76,1 23,2 31,3 48,4
Segona etapa educació secundària 1.252.256 52,8 42,4 72,8 22,1 52,9 39,3
Formació professional de grau superior 609.269 44,5 34,9 60,3 16,7 42,3 36,6
Diplomatura universitària i equivalents 618.163 43,5 22,8 68,8 12,7 45,2 35,7
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 734.703 38,3 24,5 84,1 26,3 58,7 43,3
Doctorat universitari 36.710 39,8 4,9 59,2 2,3 18,4 7,7
Altres 22.069 0,0 99,0 99,0 92,9 0,0 0,0
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.418.351 46,8 27,3 76,1 19,4 48,5 43,7
Treballador per compte propi 489.132 47,2 49,4 82,9 26,7 52,9 25,7
Aturat 643.130 40,8 58,3 49,7 25,9 39,9 31,1
Estudiant 456.983 37,0 32,2 67,2 22,5 31,3 29,8
Jubilat o prejubilat 478.090 54,1 39,2 71,0 29,7 44,4 53,2
Feines de la llar 176.368 40,3 31,2 53,4 30,6 47,8 33,4
Altra situació laboral 112.875 48,4 33,0 75,3 22,8 60,4 38,7
Total 4.774.928 45,6 35,7 71,0 22,8 46,0 39,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: