Acreditació de competències en TIC M

Persones de 16 a 74 anys. Segons característiques demogràfiques i coneixement de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) Catalunya. 2017
Total Sí, disposa de l'acreditació Sí, però no disposa de l'acreditació No
Sexe
Home 2.702.336 1,8 8,8 89,5
Dona 2.766.368 1,6 11,5 86,9
Edat
De 16 a 24 anys 641.527 3,2 9,0 87,8
De 25 a 34 anys 849.763 0,9 12,1 86,9
De 35 a 44 anys 1.243.223 2,3 14,8 82,9
De 45 a 54 anys 1.132.371 2,2 11,4 86,4
De 55 a 64 anys 898.440 0,8 7,7 91,5
De 65 a 74 anys 703.380 0,4 1,6 97,9
Grandària de la llar
1 membre 502.683 0,5 5,9 93,6
2 membres 1.482.582 1,3 8,6 90,1
3 membres 1.369.236 1,9 7,6 90,5
4 membres 1.564.294 2,3 11,1 86,5
5 membres o més 549.910 1,3 21,8 76,9
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.409.967 0,9 9,9 89,2
De 50.000 a menys 100.000 563.005 2,4 6,0 91,6
De 20.000 a menys 50.000 924.762 3,3 8,0 88,8
De 10.000 a menys 20.000 595.798 1,4 14,7 83,9
Menys de 10.000 975.173 1,8 12,4 85,7
Nacionalitat
Espanyola 4.718.390 1,9 8,5 89,7
Estrangera 750.314 0,5 20,6 78,8
Total 5.468.704 1,7 10,2 88,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.
Persones de 16 a 74 anys. Segons característiques socioeconòmiques i coneixement de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) Catalunya. 2017
Total Sí, disposa de l'acreditació Sí, però no disposa de l'acreditació No
Nivell d'estudis acabats
Sense estudis 263.918 0,0 2,1 97,9
Educació primària 724.502 0,3 1,8 97,9
1a etapa d'educació secundària 1.149.660 0,1 1,7 98,2
2a etapa d'educació secundària 1.280.541 2,5 9,2 88,3
Formació professional de grau superior 609.269 2,9 12,0 85,1
Diplomatura universitària i equivalents 627.134 0,8 16,1 83,1
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 734.703 4,4 30,4 65,2
Doctorat universitari 36.710 0,5 3,0 96,5
Altres 42.266 0,0 0,0 100,0
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.509.455 2,1 14,1 83,7
Treballador per compte propi 509.874 1,9 13,2 84,9
Aturat 731.978 1,1 5,6 93,3
Estudiant 456.983 3,7 6,8 89,6
Pensionista 825.014 0,3 2,0 97,7
Feines de la llar 279.586 0,0 0,6 99,4
Altra situació laboral 155.814 0,6 27,3 72,1
Total 5.468.704 1,7 10,2 88,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat.

Taules disponibles [+]