Economic results M

Resultats econòmics de les empreses turístiques. Catalunya. 2015 Per activitats característiques del turisme. Oferta
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Transport del turisme 4.727.286 1.240.028 1.997.869 1.525.097
Transport terrestre de passatgers 1.722.354 377.104 491.565 972.445
Transport aeri de passatgers, marítim i activitats afins al transport aeri 3.004.932 862.924 1.506.304 552.651
Hostaleria 12.095.446 4.141.330 2.895.732 3.674.676
Hotels i allotjaments similars 3.183.107 489.881 1.170.166 939.437
Allotjaments turístics i altres de curta durada 277.247 73.398 102.860 71.702
Càmpings i altres tipus d'allotjaments 338.697 39.267 124.474 94.941
Restaurants i establiments de menjars 4.358.227 1.746.064 875.107 1.440.015
Provisió de menjars preparats 1.025.323 421.950 129.210 418.910
Establiments de begudes 2.912.844 1.370.770 493.914 709.671
Altres serveis del turisme 12.626.594 3.438.351 3.344.646 2.218.163
Activitats immobiliàries 5.156.927 210.210 1.441.296 794.694
Activitats de lloguer 918.104 178.963 267.908 80.164
Agències viatges i operadors turístics 2.746.126 2.049.095 365.295 281.498
Organització de convencions i fires de mostres 611.829 191.466 280.640 110.358
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 644.819 227.861 208.012 195.458
Activitats de museus i altres activitats culturals 100.069 13.054 78.212 93.310
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 975.953 333.711 188.648 160.926
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 1.472.767 233.992 514.634 501.755
Total activitats característiques del turisme 29.449.326 8.819.709 8.238.246 7.417.936
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: No s'inclou l'activitat de no mercat; vegeu la delimitació del sector turístic a la nota metodològica.

Index

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/turemp/1/en

You are here: