Rectificació 295

Rectificacions
+ Informació afectada Àrea temàtica Data pub. Data rect.
295  Macromagnituds agràries Agricultura · Ramaderia · Pesca 07/12/2017 16/01/2018

A la taula "Macromagnituds agràries. A preus corrents" de l'Anuari estadístic de Catalunya, les dades de consums intermedis, valor afegit brut a preus bàsics i amortitzacions de l'any 2014 es van revisar el 16 de gener de 2018.

Enllaços amb la informació rectificada