Saltar al contingut principal

  Lloguer d'espais

  L'Institut d'Estadística de Catalunya posa a disposició d'empreses, institucions i públic en general diferents espais dins de la seva seu per a la realització de conferències, cursos, seminaris o actes similars.

  Les condicions i preus per l'ús d'aquests espais es regulen per l'Ordre ECO/124/2012, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  Els espais

  L'edifici de l'Idescat està ubicat a la Via Laietana, 58, en el centre de Barcelona, al costat de la plaça Urquinaona, amb unes excel·lents comunicacions i fàcil accés (On som). A més, l'Idescat disposa d'aparcament per a 12 bicicletes.

  Sala d'Actes

  Fotografia de la Sala d'Actes

  Superfície: 60 m2

  Capacitat: 50 persones

  Equipament:

  • 1 ordinador, canó de projecció i pissarra
  • 1 pantalla de projecció
  • Possibilitat de connexió d'un ordinador portàtil
  • Comunicació Wi-Fi

  Preus:

  • Fins a 5 hores: 98,00 €
  • De 5 a 8 hores: 141,00 €

  Sala de Seminaris

  Fotografia de la Sala de Seminaris

  Superfície: 84 m2

  Capacitat: 20 persones

  Equipament:

  • 1 ordinador, canó de projecció i pissarra
  • 2 pantalles de projecció
  • Possibilitat de connexió d'un ordinador portàtil
  • Comunicació Wi-Fi

  Preus:

  • Fins a 5 hores: 110,00 €
  • De 5 a 8 hores: 154,00 €

  Sala de Microinformàtica

  Fotografia de la Sala de Microinformàtica

  Superfície: 80 m2

  Capacitat: 12 persones

  Equipament:

  • 1 ordinador, canó de projecció i pissarra
  • 12 ordinadors per als assistents
  • Possibilitat de connexió d'un ordinador portàtil
  • Comunicació Wi-Fi

  Preus:

  • Fins a 5 hores: 177,00 €
  • De 5 a 8 hores: 220,00 €

  Sol·licitud de lloguer d'espais

  Dades personals

  Informació bàsica de protecció de dades personals

  Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya. Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

  Finalitat: gestió administrativa derivada de la sol·licitud de lloguer d'espais.

  Legitimació: missió realitzada en interès públic, d'acord amb l'Ordre ECO/124/2012, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics de l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, per un d'aquests mitjans: adreçant-vos a l'adreça electrònica dpd arrova idescat punt cat, presentant un escrit a l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat. A la sol·licitud, heu d'especificar clarament quin dret o drets exerciu.

  Per obtenir informació addicional i detallada sobre la protecció de dades consulteu la política de protecció de dades.