Press release: Estadística territorial TIC a les llars. 2015

Press release

Arxius adjunts

El Tarragonès i el Barcelonès són les comarques on més han augmentat les llars amb accés a Internet el 2015. L'ús d'Internet supera la mitjana europea en 3 de cada 4 comarques el 2015.

L'any 2015, la proporció de llars amb connexió a Internet supera el 75% a totes les comarques i Aran, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament de la Presidència. En relació amb el 2013, el nombre de llars amb algun membre de 16 a 74 anys amb connexió a Internet ha augmentat a totes les comarques, i especialment al Tarragonès i al Barcelonès. Aquest fet situa aquestes dues comarques entre les que tenen més llars amb connexió a Internet (84,9% i 82,8% respectivament), juntament amb el Pla de l'Estany (83,0%).

Tot i aquest augment del nombre de llars amb accés a Internet entre el 2013 i el 2015, encara hi ha diferències amb el conjunt de la Unió Europea. Només hi ha dues comarques, el Tarragonès i el Pla de l'Estany, que superen o igualen la mitjana europea de llars amb accés a Internet (83,0%). En comparació amb la dada espanyola, hi ha 27 comarques que estan per sobre la seva mitjana (78,7%).

En relació amb l'ús d'internet en els darrers 3 mesos de les persones de 16 a 74 anys, 3 de cada 4 comarques catalanes superen tant la mitjana europea (79%) com la mitjana espanyola (78,7%). L'any 2013 només onze comarques superaven la mitjana europea, fet que demostra que el 2015 Internet s'utilitza més des de qualsevol equip i lloc (la llar, el centre de treball, el centre d'estudi, el cibercafè, etc.).  

Totes les comarques catalanes han augmentat l'ús d'Internet. El Tarragonès i el Baix Camp encapçalen les comarques que l'usen més, amb percentatges superiors al 85%.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: http://idescat.cat/premsa/298178

You are here: