Press release: Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2017

Press release

Arxius adjunts

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,3% interanual al febrer

Al febrer, l'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 2,3% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'Idescat. Per grups de productes, l'alimentació ha reduït les vendes un 4,1% i la resta de productes, un 1,0%.

En els dos primers mesos de l'any, la variació de l'índex ha estat del -1,2% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquesta davallada s'explica per les vendes dels productes d'alimentació (‑3,1%), ja que la resta de productes s'han mantingut estables (0,0%).

A preus constants ─és a dir, eliminant l'efecte dels preus─, l'índex mostra un decrement interanual del -5,1% al febrer del 2017, motivat tant pel descens dels productes alimentaris (-5,9%) com de la resta de productes (-4,0%).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: http://idescat.cat/premsa/299138

You are here: