Nota de prensa: Projeccions de llars. 2016-2036

Nota de prensa

Arxius adjunts

El nombre de llars augmentarà a Catalunya fins als 3,37 milions l'any 2036. Disminuirà el nombre de llars de 4 o més persones.

El nombre de llars continuarà augmentant a Catalunya els propers anys fins a assolir una xifra de 3,37 milions l'any 2036, que representa unes 406.000 llars més que el 2016. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la grandària mitjana de les llars catalanes disminuirà fins a 2,32 persones l'any 2036, xifra similar a l'observada l'any 2011 a països com Àustria, Bèlgica o el Regne Unit.

El principal creixement es donarà en les llars unipersonals, que arribaran a ser 958.352 el 2036, amb un augment d'unes 236.000. Les llars de 2 persones continuaran sent les més freqüents a Catalunya (1 de cada 3), amb una previsió d'1,16 milions. Les formades per 3 persones augmentaran moderadament (21.000 llars) i cada cop tindran menys pes dintre del conjunt de les llars, fins al punt que es preveu que a partir de la tercera dècada d'aquest segle seran menys d'1 de cada 5. Finalment, les de 4 i més persones disminuiran en unes 68.000 llars, especialment les de major grandària dintre d'aquestes, amb una estimació d'unes 600.000 l'any 2036.

Els principals increments relatius de les llars es troben al litoral (a les comarques que van del Baix Camp a la Selva) i a l'àmbit Metropolità (excepte el Baix Llobregat), a més del Gironès, el Segrià i el Pla de l'Estany. Per contra, a l'interior i als Pirineus tendeixen a localitzar-se les comarques amb descensos en el nombre de llars o amb menors creixements.

El creixement demogràfic i el canvi en l'estructura per edats de la població expliquen les dues terceres parts de l'augment del nombre de llars entre 2016 i 2036 i el terç restant s'explica per la tendència de la població a residir en llars de menys persones.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: http://idescat.cat/premsa/299593

Usted está aquí: