Nota de prensa: Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2016

Nota de prensa

Arxius adjunts

La competitivitat en preus de la indústria catalana mostra un retrocés de 0,6 punts interanuals al quart trimestre del 2016

Al quart trimestre del 2016, l'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats mostra un retrocés de 0,6 punts percentuals en termes interanuals. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la pèrdua de competitivitat respecte a totes les àrees geogràfiques analitzades és generalitzada, excepte a la zona euro. Aquesta pèrdua es deu principalment a l'apreciació de l'euro en relació amb les monedes dels principals socis comercials, ja que el component dels preus millora lleugerament a totes les àrees.

El component nominal respecte als països industrialitzats ha empitjorat 1,0 punt percentual, mentre que el component dels preus industrials ha millorat 0,5 punts percentuals en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Aquesta millora se suma a la registrada el trimestre anterior, després de dos anys d'evolució desfavorable.

Per àrees geogràfiques, l'índex registra una lleugera millora de la competitivitat respecte a la zona euro en comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior (0,4 punts percentuals), fet que no es donava des de principis del 2014.

L'índex respecte als nous països industrialitzats d'Àsia empitjora lleugerament (0,2 punts percentuals), en relació amb el mateix període de l'any anterior. El component nominal empitjora 0,3 punts percentuals, mentre que el component dels preus millora 0,3 punts percentuals.

En comparació amb el quart trimestre del 2015 i respecte als països desenvolupats, l'empitjorament de l'índex és de 0,7 punts, que s'explica per l'evolució desfavorable del component nominal de 1,1 punts (ja que el component de preus contribueix favorablement a l'índex de competitivitat en 0,5 punts).

Respecte dels mercats europeus (UE-28), l'empitjorament d'1,4 punts percentuals de l'índex, en termes interanuals, també està motivat per l'evolució desfavorable del component nominal (2,1 punts), mentre que el component preus millora 0,7 punts percentuals.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: http://idescat.cat/premsa/300093

Usted está aquí: