Nota de prensa: Enquesta de condicions de vida. Any 2016

Nota de prensa

Arxius adjunts

La taxa de risc de pobresa se situa en el 19,2% de la població l'any 2016 a Catalunya. El 6,5% de les llars han demanat ajuda a familiars, amics o entitats.

L'indicador relatiu de risc de pobresa (que mesura la proporció de persones que tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població) se situa en el 19,2% l'any 2016, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La taxa és similar a la del 2015 (19,0%), però aquesta estabilitat no es trasllada a tots els grups d'edat, ja que els menors de 16 anys milloren la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals, mentre que els majors de 65 anys l'empitjoren en 2,9 punts.

Els resultats que avui es presenten incorporen noves preguntes i també guanyen fiabilitat, gràcies a l'ampliació de la mostra de l'Enquesta de condicions de vida que l'Idescat ha dut a terme a Catalunya, en col·laboració amb l'INE i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Com a novetat, les preguntes que s'han incorporat se centren en aspectes específics de la població en risc d'exclusió social. Així, el 6,5% de les llars catalanes declaren haver demanat ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per a aliments, roba o altres béns bàsics durant l'any 2016. Concretament, un 4,4% manifesten haver demanat ajuda a familiars i amics, un 1,0% a entitats privades o religioses i un 1,1% ha demanat ajuda tant a familiars i amics com a entitats. La propensió a demanar ajuda és superior en les llars d'una sola persona (10,9%) i de més de 5 membres (15,3%). També afecta més les dones (7,2%) que els homes (5,1%) i els menors de 16 anys (7,9%) que els majors de 65 (3,3%).

També s'ha obtingut informació del nombre de llars que, per dificultats econòmiques, han deixat de disposar d'alguna de les fonts d'energia habituals. Així, l'1,4% de les llars catalanes declaren que durant l'any 2016 han estat privades, per causes econòmiques i almenys en una ocasió, d'una font d'energia necessària per realitzar les activitats de la vida diària.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: http://idescat.cat/premsa/300223

Usted está aquí: