Press release: Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 1r trimestre 2017

Press release

Arxius adjunts

L'economia catalana creix un 2,6% interanual el primer trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és del 0,8%.

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 2,6% el primer trimestre del 2017, dues dècimes inferiors a la taxa del trimestre precedent (2,8%), segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Tot i la moderació enregistrada, l'economia catalana manté un dinamisme elevat, impulsada principalment per la demanda interna, que assoleix un avenç del 2,5% interanual, i, en menor mesura, per la contribució del saldo exterior (0,4%).

L'evolució de l'economia catalana el primer trimestre de l'any situa el creixement del PIB català quatre dècimes per sota de la mitjana espanyola (3,0%), si bé es manté cinc dècimes per sobre del de la UE-28 (2,1%). No obstant això, convé tenir present que les taxes de variació intertrimestrals a Catalunya mostren un considerable repunt de tres dècimes fins a situar-se en el mateix valor que al conjunt d'Espanya (0,8%) i dues dècimes per sobre de la UE-28 (0,6%).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: http://idescat.cat/premsa/300727

You are here: