Press release: Turisme dels residents de Catalunya. Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. 1r trimestre del 2017

Press release

Arxius adjunts

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 9,0% al primer trimestre. Només augmenten els viatges dins de Catalunya a segones residències i a cases de familiars o amics (5,2%).

Al primer trimestre del 2017, els residents de Catalunya han fet 6.411,1 milers de viatges, que han suposat 18.608,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.236 milions d'euros, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes xifres són inferiors a les de l'any anterior, excepte per als viatges dins de Catalunya a allotjaments de no mercat (habitatges en propietat i de familiars o amics), que han augmentat un 5,2% interanual i representen gairebé la meitat dels viatges dels catalans. Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any ha tingut lloc a l'abril i al 2016, al març.

Els viatges dels catalans dins de Catalunya, que representen el 63% de tots els viatges dels catalans, han disminuït un 6,0% com a resultat de la baixada del 27,5% dels viatges amb allotjament de mercat (hotels, càmpings o allotjaments de lloguer) i l'augment del 5,2% dels de no mercat (habitatge en propietat i de familiars o amics). Els viatges amb destinació a la resta de l'Estat (que representen el 23% dels viatges) han disminuït el 19,6%, mentre que els viatges a l'estranger (el 14% restant) han disminuït un 2,7%.

Per àmbit de residència, 1.709,7 milers de viatges corresponen a residents de Barcelona ciutat, 1.778,6 a residents de la resta de l'Àmbit Metropolità i 2.922,8 a residents de la resta de Catalunya.

La despesa dels catalans en viatges, al primer trimestre, ha estat de 193 euros per persona, xifra que representa una disminució de l'11,8% en relació amb el primer trimestre del 2016, i que equival a 66 euros de despesa diària.

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 8,1% interanual

Els residents de la resta de l'Estat han fet 948,5 milers de viatges amb destinació a Catalunya durant el primer trimestre de l'any, xifra que representa una disminució del 8,1% interanual. La Comunitat de Madrid, Aragó i la Comunitat Valenciana són les principals comunitats autònomes de procedència (amb 209,6, 153,4 i 102,7 milers de viatges, respectivament). La durada mitjana dels viatges ha estat de 3,6 nits, amb una despesa total de 317 milions d'euros, un 1% més que al mateix trimestre del 2016; això suposa una despesa de 335 euros per persona i una despesa diària per persona de 94 euros.

L'Idescat difon per primera vegada les estadístiques Turisme dels residents de Catalunya i Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, a partir de l'explotació de l'Enquesta de turisme de residents, de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'objectiu principal d'ambdues estadístiques és conèixer el nombre de viatges turístics a Catalunya (tant dels residents de Catalunya com dels residents de la resta de l'Estat) i el nombre de viatges a la resta de l'Estat i a l'estranger (en el cas dels catalans); també estima la despesa turística associada a aquests viatges.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: http://idescat.cat/premsa/301058

You are here:

  • Press releases and media queries
  • Press release: Turisme dels residents de Catalunya. Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. 1r trimestre del 2017