Press release: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2017

Press release

Arxius adjunts

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 2,7% interanual al segon trimestre del 2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.856,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, xifra pràcticament igual que la del trimestre anterior i que representa un augment interanual del 2,7%, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'augment interanual de les exportacions de nivell tecnològic alt ha estat degut a l‘increment de les vendes a països de la Unió Europea (7,2%), ja que les destinades a la resta del món han disminuït (‑1,6%). Les exportacions de productes informàtics, electrònics i òptics han augmentat un 14,3%, mentre que les de productes farmacèutics han disminuït un 1,0%.


Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt han augmentat un 1,9% interanual al segon trimestre d'enguany i han assolit un valor de 8.172,5 milions d'euros. L'augment s'explica per l'increment de les vendes de productes químics (12,6%), ja que les exportacions de materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles han disminuït (-3,9%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït lleugerament (-0,1%) i les destinades a la resta del món han augmentat (6,6%).

Els productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.616,5 milions d'euros, són els que més han augmentat les vendes a l'exterior (20,3% interanual). L'augment de les exportacions a països de fora de la Unió Europea ha estat molt elevat (29,5%) i el de les destinades a la Unió Europea ha estat del 16,7%.

Les exportacions de productes de baix contingut tecnològic (4.513,6 milions d'euros) han augmentat un 6,6% en relació amb el segon trimestre de l'any anterior. L'increment de les vendes destinades a la UE-28 ha estat del 8,2% i a la resta del món, del 3,4%.

Les importacions de productes d'alt contingut tecnològic augmenten un 4,0% interanual

Al segon trimestre del 2017, les compres a l'estranger de productes d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 2.274,8 milions d'euros, xifra que representa un augment interanual del 4,0%. Les compres a països de fora de la UE són les que més han incrementat (7,4%) i les de països de la UE han augmentat l'1,4%.

Les importacions de productes de la resta de nivells han augmentat, excepte les de nivell tecnològic mitjà alt. Les compres a l'estranger de productes de nivell tecnològic mitjà alt han disminuït un 1%, degut al descens de les importacions de la Unió europea (-3,2%), ja que les de la resta del món han augmentat un 4,2%.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: http://idescat.cat/premsa/302295

You are here: