Nota de prensa: Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2017

Nota de prensa

Arxius adjunts

La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté estable en termes interanuals al primer trimestre del 2017

Al primer trimestre del 2017, l'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats es manté estable en termes interanuals, després de quatre trimestres de retrocés. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), aquesta estabilitat es deu al fet que l'evolució del component del tipus de canvi, que empitjora 0,2 punts percentuals, no és tan desfavorable com la registrada en trimestres anteriors, i es compensa amb la millora del component de preus relatius, que és de 0,3 punts.

L'estabilitat de l'índex de competitivitat respecte del conjunt dels països industrialitzats és resultat d'un diferent comportament en relació amb les àrees geogràfiques analitzades. Així, l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual favorable respecte dels nous països industrialitzats d'Àsia i de la zona euro, mentre que mostra una pèrdua de competitivitat respecte de la UE-28 i dels països desenvolupats.

La millora de l'índex en relació amb els nous països industrialitzats d'Àsia (3,7 punts percentuals) es produeix, majoritàriament, pel component nominal i, en menor mesura, pel component de preus. Respecte de la zona euro, el component de preus també millora (0,2 punts percentuals).

Pel que fa a la comparativa amb la UE-28 i amb els països desenvolupats, es produeix una pèrdua de competitivitat, amb un empitjorament de l'índex de 0,3 i 0,7 punts percentuals, respectivament. Aquesta evolució desfavorable és atribuïble al component nominal, atès que en ambdues àrees l'evolució relativa dels preus industrials presenta una contribució favorable a l'índex de competitivitat.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: http://idescat.cat/premsa/302529

Usted está aquí: