Nota de premsa: Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2017

Nota de premsa

Arxius adjunts

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 11,6% interanual a l'octubre

A l'octubre, l'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 11,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La reducció de les vendes ha estat més intensa en els productes no alimentaris (-15,5%) que en els productes d'alimentació (-6,3%).

Als primers deu mesos de l'any, la variació acumulada de l'índex ha estat del -0,8% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Per grups de productes, les vendes dels productes no alimentaris mostren un decreixement acumulat del 0,5%, a causa de l'evolució desfavorable del mes d'octubre. Les vendes d'alimentació es mantenen en signe negatiu (-1,1%).

A preus constants ─és a dir, eliminant l'efecte dels preus─, l'índex mostra un decrement interanual del 13,0% a l'octubre del 2017, motivat tant pel descens dels productes alimentaris (-8,9%) com de la resta de productes (-16,0%).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/premsa/303421

Sou aquí: