Nota de premsa: Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre del 2019

Nota de premsa

Arxius adjunts

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 0,2% al primer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior

Al primer trimestre del 2019, l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de Catalunya disminueix un 0,2% respecte del quart trimestre del 2018 i també decreix en el conjunt d'Espanya, un 1,0%. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la disminució de l'índex s'explica per la davallada del 3,4% de la confiança empresarial de la indústria en relació amb el trimestre anterior. En canvi, es produeix una millora de la confiança en els sectors de l'hostaleria i transport (1,8%), la construcció (1,7%) i el comerç (1,2%), mentre que en la resta de serveis es manté pràcticament estable (-0,1%).

Per grandària de l'establiment, s'observa una forta davallada de la confiança dels establiments de 1.000 o més assalariats (-6,9%), seguits dels de 200 a 999 assalariats (-2,4%) i dels de menys de 10 assalariats (-0,4%), mentre que a la resta d'establiments hi ha una millora de la confiança empresarial.

Les demarcacions de les Cambres de Tarragona i la Cambra de Barcelona mostren una millora de la confiança empresarial d'un 2,7% i d'un 0,4%, respectivament. D'altra banda, mostren un retrocés de la confiança empresarial les Cambres de Girona (-2,2%), la resta de cambres de Barcelona (-1,1%) i les Cambres de Lleida (‑0,8%).

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'índex de confiança empresarial es manté estable (0,0%). Tots els sectors milloren la confiança empresarial excepte la indústria, que disminueix un 6,1%.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/premsa/321825

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn