Saltar al contingut principal

Treball

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Informació relacionada

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes conjunturals sobre Mercat de treball a Catalunya.

L'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya publica regularment informes conjunturals sobre Relacions laborals i qualitat en el treball a Catalunya.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social recopila les principals dades sociolaborals en el seu Boletín de Estadísticas Laborales.

L'Idescat també ha difós el document Comptes satèl·lit de producció domèstica 2001. Aquests comptes s'engloben dins de la comptabilitat satèl·lit, emmarcada en el projecte Taules Input-Output de Catalunya 2001 (TIOC-2001). Les fonts necessàries per elaborar aquests comptes són les TIOC-2001, l'Enquesta de l'ús del temps i l'Enquesta d'estructura salarial.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre treball.