Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques
Ajuts de suport a les famílies amb infants Metodologia
Vila-seca. Sèrie temporal.
Nombre deNombre
famíliesd'infantsImport anual
AnybeneficiàriesbeneficiarisEUROS
20101.8742.1841.232.151
20091.6701.9361.076.046
20089601.109602.175
20078861.008516.174
2006871993510.749
20058971.002469.875
2004637708326.579
Les dades afectades per secret estadístic apareixen com a (..).

Trieu una opció T=taula

Les taules marcades amb un asterisc estan disponibles almenys per un any en aquells municipis amb àmbits inframunicipals (districtes i seccions censals).