Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques
Població segons llengua habitual Metodologia
Catalunya. Any 2008.
Llengües més freqüentsPoblació%
Català2.196,635,6
Castellà2.830,045,9
Ambdues736,712,0
Àrab115,91,9
Aranès2,00,0
Romanès32,60,5
Gallec....
Francès13,70,2
Portuguès....
Rus....
Anglès....
Altres llengües69,61,1
Altres combinacions de llengües105,31,7
No consta....
Total6.162,5100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Secretaria de Política Lingüística i Idescat. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008.
.. Dades no significatives per al càlcul

Trieu una opció T=taula