Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques
Població segons llengua habitual Metodologia
Catalunya. Any 2013.
Llengües més freqüentsPoblació%
Català2.269,6336,29
Castellà3.172,6450,73
Ambdues426,626,82
Aranès1,490,02
Àrab78,641,26
Anglès26,130,42
Romanès24,500,39
Berber Amazic24,380,39
Rus....
Francès....
Portuguès....
Italià....
Gallec....
Altres llengües97,001,55
Altres combinacions de llengües73,991,18
No consta20,150,32
Total6.253,80100,00
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.
.. Dades no significatives per al càlcul.

Trieu una opció T=taula