Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques
Població segons llengua habitual. Dades enllaçades 2003-2008 Metodologia
Catalunya. Any 2008.
Població%
Llengües més freqüents2003200820032008
Català2.584,92.196,646,035,6
Castellà2.650,32.830,047,245,9
Ambdues265,4735,44,711,9
Àrab..115,9..1,9
Aranès..2,0..0,0
Romanès..32,6..0,5
Gallec........
Francès..13,7..0,2
Portuguès........
Rus0,0..0,0..
Anglès0,0......
Altres llengües35,169,50,61,1
Altres combinacions de llengües..105,3..1,7
No consta........
Total5.619,56.162,5100,0100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003 i 2008.
.. Dades no significatives per al càlcul

Trieu una opció T=taula