Territori > Banc d'estadístiques de municipis i comarques

Sant Joan de les Abadesses 

Selecció per municipis | Selecció per comarques | Selecció per àmbits del Pla territorial | Selecció per províncies | Catalunya | Fer preferit | Ajuda
Població (any 2014)
Superfície (km2)
Densitat de població
Comarca
3.413
53,7
63,6 (hab./km2)
Ripollès

Trieu una opció T=taula

Les taules marcades amb un asterisc estan disponibles almenys per un any en aquells municipis amb àmbits inframunicipals (districtes i seccions censals).