Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Analfabets 24,6 53,2 77,8
Estudis primaris incomplets 123,8 192,5 316,3
Estudis primaris complets 387,6 493,1 880,7
Educació secundària 1a. etapa 771,9 656,2 1.428,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 285,0 284,1 569,2
Formació professional de grau mitjà 194,6 212,0 406,6
Formació professional de grau superior 309,0 232,4 541,5
Educació superior universitària 518,3 633,7 1.151,9
Total 2.614,8 2.757,2 5.372,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.