Skip to main content
Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets 33,5 45,8 79,3
Estudis primaris incomplets 171,4 148,2 319,6
Estudis primaris complets 588,0 313,7 901,7
Educació secundària 1a. etapa 835,4 828,7 1.664,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 353,1 428,6 781,7
Formació professional de grau mitjà 234,2 237,5 471,7
Formació professional de grau superior 312,7 302,9 615,6
Educació superior universitària 710,5 655,0 1.365,4
Total 3.238,9 2.960,4 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.