Skip to main content
Població de 16 anys i més
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 42,9 42,5 85,4
Estudis primaris incomplets 163,2 120,1 283,3
Estudis primaris complets 473,3 377,8 851,2
Educació secundària 1a. etapa 783,3 938,8 1.722,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 315,7 485,6 801,3
Formació professional de grau mitjà 221,3 250,5 471,8
Formació professional de grau superior 314,2 311,5 625,7
Educació superior universitària 739,1 702,4 1.441,5
Total 3.053,0 3.229,3 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.