Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 38,1 39,7 77,8
Estudis primaris incomplets 177,5 138,8 316,3
Estudis primaris complets 493,6 387,1 880,7
Educació secundària 1a. etapa 727,0 701,1 1.428,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 291,5 277,7 569,2
Formació professional de grau mitjà 205,0 201,6 406,6
Formació professional de grau superior 280,8 260,6 541,5
Educació superior universitària 605,2 546,7 1.151,9
Total 2.818,7 2.553,3 5.372,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.