Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 42,8 41,4 84,1
Estudis primaris incomplets 160,1 117,3 277,4
Estudis primaris complets 466,6 363,1 829,7
Educació secundària 1a. etapa 753,1 728,6 1.481,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 288,3 282,0 570,3
Formació professional de grau mitjà 204,3 207,3 411,6
Formació professional de grau superior 283,1 259,5 542,7
Educació superior universitària 629,2 586,7 1.215,9
Total 2.827,4 2.586,0 5.413,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.