Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 521,9 12,2 140,1 674,2
De 25 a 54 anys 2.168,1 251,0 824,6 3.243,7
De 55 anys i més 1.192,6 964,2 156,1 2.313,0
Total 3.882,6 1.227,4 1.120,9 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.