Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2019
    Valor
Directors i gerents 162,6
Professionals científics i intel·lectuals 702,1
Tècnics i professionals de suport 429,2
Empleats oficina, comptables i administratius 457,4
Treballadors restauració, personals i venedors 761,0
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 42,6
Artesans, treballadors indústries i construcció 398,8
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 301,1
Ocupacions elementals 394,2
Ocupacions militars 1,2
No classificables 216,9
Total 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.