Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 172,8 1.507,6 1.438,0 3.118,4
No assalariats 34,6 258,0 239,3 531,8
No classificables 30,1 143,0 43,9 216,9
Total 237,4 1.908,5 1.721,2 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.