Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 168,4 1.354,9 1.218,6 2.741,9
No assalariats 34,5 249,1 216,3 499,9
No classificables 27,7 123,3 34,7 185,8
Total 230,6 1.727,3 1.469,6 3.427,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.