Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.216,0 1.125,0 2.341,0
Resta d'Espanya 204,8 164,9 369,7
Estranger 388,7 341,2 730,0
Total 1.809,5 1.631,2 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles